Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v letu 2014 namenjenih 1,991 milijarde EUR javnih sredstev, kot delež v BDP so bili za 0,2 odstotne točke nižji kot v letu 2013.

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2014 znašali 1.991 milijonov EUR ali 5,3 % BDP. 96 % vseh javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 4 % (87 milijonov EUR) pa so bili porabljeni za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. Največji delež javnih izdatkov je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (43 %), drugi največji delež pa za terciarno izobraževanje (20 %).

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2014 pomenili 5,9 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2014 porabljenih 2.207 milijonov EUR, kar je 5,9 % BDP. 86 % izdatkov za izobraževalne ustanove so bili javni izdatki, nekaj manj kot 13 % zasebni izdatki in nekaj manj kot odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje 22 % (vrtci: 1. starostno obdobje 8 %, 2. starostno obdobje 14 %), izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19 % (izdatki za višješolsko strokovno 1 %, izdatki za visokošolsko izobraževanje 18 %).

Izobraževalne ustanove so v letu 2014 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,3 milijarde EUR

Vir: SURS, 4. 2. 2016

 

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)