Statistični urad RS v brošuri Izobraževanje v Sloveniji (pdf) v kratkih komentarjih in grafičnih prikazih med drugim predstavljajo uresničevanje nacionalnih in skupnih evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja.

Skupni evropski strateški cilji na področju izobraževanja in usposabljanja

Slovenija, tako kot tudi druge države članice Evropske unije, sodeluje pri uresničevanju skupnih evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja. Med temi so najpomembnejši tisti, ki so zapisani v Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (krajše: Izobraževanje in usposabljanje 2020) in v strategiji Evropa 2020.

V pravkar izdani publikaciji prikazujemo, kako se sistem izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji odraža v statističnih podatkih, ob tem pa ugotavljamo, kako se pri nas uresničujejo ključni strateški cilji iz dokumenta Izobraževanje in usposabljanje 2020 in z njimi povezani nacionalni cilji. Ta dokument namreč obravnava vseživljenjsko učenje kot temeljni okvir izobraževanja. V ta temeljni okvir se razvrščajo naslednji opredeljeni strateški cilji:
1. uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in študijske mobilnosti;
2. izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja;
3. spodbujanje pravičnosti, socialne vključenosti in aktivnega državljanstva;
4. krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.

Podlaga za spremljanje doseganja nacionalnih in evropskih meril so mednarodno primerljivi statistični podatki in kazalniki.

Nekaj pomembnejših ugotovitev iz vsebine:

● V vrtce je bilo v letu 2010 vključenih 93 % otrok, starih 4 ali več let. Do leta 2020 želimo doseči, da jih bo 95 %.
● 21 % petnajstletnikov dosega pri bralni pismenosti nizke rezultate. Do leta 2020 naj bi bil ta delež nižji od 15 %.
● Delež mladih, ki zgodaj opustijo izobraževanje, je nizek (v letu 2010 jih je bilo 5 %). Cilj strategije Evropa 2020 in dokumenta IU 2020 je 10 %,. Ta cilj smo v Sloveniji že dosegli. Nacionalni cilj je 5 %.
● V vseživljenjsko učenje je bilo v letu 2010 vključenih 16 % odraslih. Cilj IU 2020 je 15 %. Tudi ta cilj smo že presegli.
● Med prebivalci, starimi od 30 do 34 let, je takih, ki imajo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, skoraj tretjina. Do leta 2020 želimo doseči, da jih bo nad 40 %.

Prijazno vas vabimo, da si jo ogledate in se seznanite s kazalniki in z drugimi podatki s področja izobraževanja in usposabljanja.

Vir: SURS, 24. 4. 2012

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)