Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji so v letu 2013 znašali 1,971 milijarde EUR, izračunani kot delež v BDP, so se v 2013 v primerjavi z 2012 znižali za 0,2 odstotne točke.

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v letu 2013 namenjenih 1,971 milijarde EUR javnih sredstev
Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji so v letu 2013 znašali 1.971 milijonov EUR ali 5,5 % BDP. 96 % vseh javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 4 % (77 milijonov EUR) pa so bili porabljeni za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. Večina sredstev za javne transferje je bila v letu 2013 namenjena visokošolskemu (69 %) in srednješolskemu izobraževanju (31 %).

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2013 pomenili 6,1 % BDP
Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2013 porabljenih 2.194 milijonov EUR, kar je 6,1 % BDP. 86 % izdatkov za izobraževalne ustanove so bili javni izdatki, nekaj manj kot  13 % zasebni izdatki in nekaj manj kot odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.
V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje (vrtci, 1. in 2. starostno obdobje) 20,9 %,  izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 42,3 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17,7 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19,1 % (1,1 % izdatki za višješolsko strokovno in 18 % izdatki za visokošolsko izobraževanje).

Izobraževalne ustanove so v letu 2013 za tekoče in investicijske stroške porabile 2.294 milijonov EUR
Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2013 znašali 2.026 milijonov EUR ali 88 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 74 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 12 % izdatkov (268 milijona EUR) so bili  investicijski izdatki.

Vir in podrobnejše informacije: SURS, 18. 6. 2015

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)