S kazalniki ciljev trajnostnega razvoja Slovenije spremljamo napredek države pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Agenda 2030 je razvojni akcijski načrt, ki uravnoteženo povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko. Njenih 17 ciljev je razdeljenih na 5 področij, ključnih za napredek človeštva in ohranitev okolja.

V novici SURS z dne 20. 12. 2022 preberite:

  • LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost
    Terciarno izobrazbo je imelo 49,2 % prebivalcev, starih 30–34 let, ali za 2,3 odstotne točke več kot v 2020.
  • PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije
  • BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo
    Delež mladih, ki niso niti delovno aktivni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, je znašal 6,6 % in se je v primerjavi z 2020 zmanjšal za 1,1 odstotne točke.
  • MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe
  • PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva

Več podatkov je na voljo na posodobljeni podstrani SURS-ove spletne strani, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja.

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)