V 17 ciljih Agende 2030 za trajnostni razvoj je zaobseženih pet področij, odločilnih za človeštvo in naš planet: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. V uresničevanje omenjenih ciljev je močno posegla pandemija covida-19, saj se njene posledice čutijo na vseh treh področjih trajnostnega razvoja – ekonomskem, socialnem in okoljskem.

V novici SURS z dne 16. 12. 2021 prikazujejo doslej dosežene vrednosti posameznih izbranih kazalnikov, s katerimi spremljajo napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Slovenije iz Agende 2030:

 • LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost
  V izobraževanje je bilo v 2020 vključenih 8,4 % odraslih, starih 25–64 let, ali za 2,8 odstotne točke manj kot v 2019. Med ženskami te starosti je bilo takih 9,5 %, med moškimi pa 7,4 %.
 • PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije
 • BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo
  Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj so v 2020 predstavljali 2,15 % bruto domačega proizvoda Slovenije, to je za 0,1 odstotne točke več kot v 2019.
 • MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe
  Zaupanje državljanov Slovenije v Evropski parlament in Evropsko komisijo se v zadnjih letih povečuje
 • PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva
(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)