Posodobljeni kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo so tokrat prvič objavljeni na ravni statističnih regij.

Na spletni strani SURS so v novici zapisali:

Kazalnike trajnostnega razvoja za Slovenijo smo posodobili z zadnjimi razpoložljivimi podatki, večinoma s podatki za leto 2011. 14 kazalnikov prikazujemo tudi za raven statističnih regij. Zaradi pomanjkanja regionalnih podatkov se nekateri regionalni kazalniki razlikujejo od tistih, ki veljajo za celotno državo.

Kaj kažejo kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo?

Podobno kot v preteklih letih se v objavljenih kazalnikih kažejo posledice gospodarske in finančne krize na posamezna področja, hkrati pa tudi razlike med posameznimi statističnimi regijami.

Kriza je vplivala predvsem na gospodarske in socialne kazalnike. Tudi v letu 2011 so se povečali dolg sektorja država, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja tveganja revščine. Rast obsega razpoložljivih sredstev gospodinjstev se je v zadnjih dveh letih upočasnila, minimalna je bila tudi rast bruto domačega proizvoda na prebivalca.

Na demografskem področju je bil v zadnjih letih zabeležen pozitiven naravni prirast, vendar na drugi strani stalno narašča koeficient starostne odvisnosti.

Nekaj kazalnikov se že dlje časa bistveno ne spreminja, na primer število prebivalcev na zdravnika v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu in delež obsojenih oseb med prebivalci Slovenije.

Na okoljskem področju se je v letu 2011 zgodilo nekaj negativnih sprememb: povečala se je onesnaženost zunanjega zraka z delci PM10, zmanjšal se je delež obnovljivih virov v končni porabi energije. Tudi na področju transporta se je nadaljeval negativen trend: znova se je namreč povečalo število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev, število potniških kilometrov v cestnem javnem potniškem prometu pa se je zmanjšalo.

Med pozitivne spremembe lahko štejemo nadaljnje zmanjševanje količine nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca in porabljene vode v gospodinjstvih na prebivalca. Povečal se je delež ekoloških gospodarstev ali gospodarstev s kmetovanjem v preusmeritvi, vendar pa se je v zadnjih dveh letih nekoliko povečala tudi poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi.

Glavna sporočila, ki jih prinašajo objavljeni kazalniki, objavljamo tudi na posodobljeni spletni strani kazalnikov trajnostnega razvoja; tam so navedeni tudi različne povezave in dokumenti s področja trajnostnega razvoja.

Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.
 
 >>  SI-STAT podatkovni portal
 >> Okolje in naravni viri
 >>  Okolje

Vir>> Novica SURS

 Več>> S klikom na posamezno sličico lahko dostopite do podatkovnega portala z zbirkami podatkov, ki se nanašajo na opisani kazalnik.

    12-12-20-ekonomska rast    12-12-20-raziskave in razvoj

 12-12-20-enakost

 12-12-20-varnost

12-12-20-skrb za vse generacije

 12-12-20-intenzivost rabe naravnih virov

12-12-20-kakovost naravnih virov


 

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)