Kazalniki trajnostnega razvoja so združeni v tri vsebinske sklope z naslovi: Blaginja, Ravnovesje in skromnost ter Medgeneracijsko sodelovanje. Vsak sklop je prikazan z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vsebinami.

Medgeneracijsko sodelovanje: dolg sektorja država se je v letu 2014 povečal na 80,8 % bruto domačega proizvoda (BDP)

V letu 2014 se je ponovno povečal tudi koeficient starostne odvisnosti mladih in starejših. V letu 2014 je bilo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (15–64 let) skupno odvisnih že 47,2 oseb (otroci in starejši). Ponovno se je povečal tudi delež otrok v vrtcih, in sicer na 76,8 %. Na ravni statističnih regij je bil delež otrok v vrtcih najvišji v osrednjeslovenski regiji (80,6 %), najnižji pa v zasavski regiji (68,4 %).

Podrobni podatki, nekateri tudi na ravni statističnih regij, so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT, glavna sporočila, ki jih izražajo objavljeni kazalniki, pa objavljamo tudi na posodobljeni spletni strani kazalnikov trajnostnega razvoja.

Vir in več informacij: SURS, 21. 12. 2015

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)