Kultura skozi finančna očala

Področje kulture v ožjem smislu se v statističnih analizah določa z izborom dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Te so: založništvo, dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi, radijska in televizijska dejavnost, kulturne in razvedrilne dejavnosti in dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev.

Zaposleni v kulturi po značilnih poklicih

V Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva je bilo po zadnjih podatkih konec oktobra 2018 vpisanih 14.861 oseb, ki so opravljale enega od značilnih poklicev v kulturi (izbrali smo 20 poklicnih skupin po Standardni klasifikaciji poklicev – SKP-08); malo več kot 36 % teh oseb je bilo samozaposlenih. V zadnjih petih letih se je skupno število oseb z omenjenimi poklici povečalo za nekaj več kot 14 %, njihova sestava glede na zaposlitveni status (tj. zaposlenost oz. samozaposlenost) in po spolu pa se ni bistveno spremenila (ženske 57 %, moški 43 %).

Kultura v številkah, 2017: knjiga, knjižnice, film, muzeji in galerije, kultura na odrih

Vir in več: SURS, 5. 2. 2019

(Skupno 83 obiskov, 1 današnjih obiskov)