V Sloveniji so v 2017 v kulturnih domovih, gledališčih, glasbenih ustanovah ipd. pripravili 22.025 prireditev ali povprečno okrog 60 vsak dan

  • Skoraj tretjina vseh prireditev so gledališke predstave
  • Okrog 4,3 milijona obiskovalcev
  • Festivali
  • Vzgojno-izobraževalni program in druge dejavnosti
    V letu 2017 so te kulturne ustanove pripravile 5.676 programov, seminarjev, delavnic ipd. Teh aktivnosti se je udeležilo več kot 490.000 oseb, od teh je bilo otrok in mladine 77,5 %. V ponujenem programu je bilo največ programov (23 %) na temo gledališke in lutkovne dejavnosti.
    Poleg izobraževalne so imele te ustanove v letu 2017 še: kongresno dejavnost (26 ustanov), prodajo knjig, umetniških del ipd. (28), izdajanje lastnih publikacij (32), gostinsko dejavnost (20), oddajanje prostorov v najem (69) ali drugo dejavnost (30). Leta 2016 je bila slika razmeroma podobna: s kongresno dejavnostjo se je ukvarjalo 19 ustanov, trgovino s knjigami, umetniškimi deli ipd. pa je imelo 39 ustanov.
  • Uslužbenci v kulturnih ustanovah
  • Dostop za gibalno in senzorno ovirane osebe

Vir in več: SURS, 16. 8. 2018

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)