SURS je objavil novico s podatki o pedagoškem osebju na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v  Sloveniji v letu 2010.

Na visokošolskih zavodih in na višjih strokovnih šolah v Sloveniji je bilo v študijskem letu 2010/11 zaposlenih več kot 10.500 učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev.

V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih v Sloveniji sodelovalo 8.474 visokošolskih učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
V študijskem letu 2010/11 je na visokošolskih zavodih poučevalo 5.361 rednih in izrednih profesorjev, docentov, lektorjev in predavateljev. Pomagalo jim je 2.988 asistentov, učiteljev veščin ter drugih visokošolskih sodelavcev in 125 znanstvenih delavcev. Skupaj je v pedagoškem procesu sodelovalo 8.474 oseb, a z različnimi pedagoškimi obremenitvami – s polno, povečano ali nepolno pedagoško obremenitvijo. Če ta podatek preračunamo (glede na veljavne normative) v polno pedagoško obremenitev, to je v ekvivalent polnega delovnega časa, bi to bilo 5.898,1 osebe s polno pedagoško obremenitvijo.

En visokošolski učitelj za 18 študentov

Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem obdobju v povprečju »delilo« 18 študentov (18,38 študenta). Če upoštevamo tudi visokošolske sodelavce in znanstvene delavce, je bilo vsakega izmed njih deležnih povprečno po 11 študentov. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja in število študentov preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa oz. pri študentih v ekvivalent rednega študenta.

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo več kot 2.000 tam zaposlenih

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah je poučevalo ali kako drugače sodelovalo 2.030 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami; če ta podatek izrazimo v polni pedagoški obremenitvi, to pomeni 619,8 osebe s polno pedagoško obveznostjo oz. obremenitvijo.

Med visokošolskimi učitelji še vedno v večini moški, petina med njimi starejša od 60 let
Med visokošolskimi učitelji je bilo v tem študijskem letu 35,9 % žensk. Na višjih strokovnih šolah je bilo razmerje med spoloma bolj izenačeno, med predavatelji je bilo namreč žensk skoraj toliko kot moških.
Največ visokošolskih učiteljev je bilo starih med 40 in 60 let, kar 21 % pa 60 ali več let. Predavatelji višjih strokovnih šol so bili v povprečju mlajši; starejših od 60 let je bilo le 9,7 %.

Več>> novica SURS

(Skupno 38 obiskov, 1 današnjih obiskov)