Letošnji 12. avgust, mednarodni dan mladih, je poseben, in sicer z njim se začenja mednarodno leto mladih 2010-2011. Tema letošnjega Mednarodnega dneva mladih pa je dialog in medsebojno razumevanje s poudarkom na dialogu med mladimi različnih kultur in med različnimi generacijami.

Mladina: osebe med 15. in 29. letom. Mladina je v strokovnih razpravah različno definirana. Združeni narodi štejejo med mlade vse, ki so stari od 15 do 24 let, Statistični urad RS pa, podobno kot nekatere evropske države, mladino opredeljuje kot mlade ljudi v starosti 15–29 let.

Po ocenah ZN živi v svetu 1,2 milijarde mladih. Skoraj vsak peti prebivalec sveta je mlad – star med 15 in 24 let, skoraj 85 % mladih živi v državah v razvoju (od tega 60 % v Aziji), v  Evropi pa jih živi le 10 %. Kljub povečanju njihovega absolutnega števila se delež mladih v svetu zmanjšuje: med letoma 1985 in 1995 se je njihov delež (od celotnega prebivalstva) zmanjšal skoraj za 1,5 odstotne točke, do leta 2050 pa se bo po napovedih zmanjšal še za 4,8 odstotne točke.

Delež v srednje šole vpisanih dijakov se v Sloveniji povečuje. V Sloveniji se že nekaj let vpis v splošne in strokovne gimnazije iz leta v leto povečuje; ob koncu šolskega leta 2008/2009 je bilo v te šole vključenih 40 % vseh v srednje šole vključenih dijakov.

Med vpisanimi terciarno izobraževanje je več žensk – 58 % vseh. V študentski populaciji v Sloveniji ženske prevladujejo že od začetka osemdesetih let. Danes moški v Sloveniji v terciarnem izobraževanju po številnosti dohajajo ženske samo pri višješolskem študiju, pri doktorskem študiju pa presegajo delež žensk za 1 odstotno točko.

Več: SURS, 10. avgust 2010

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)