Za nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v letu 2010 je bilo v Sloveniji namenjenih 84.945 mio. EUR (0,23% BDP), kar predstavlja 0,66 % od celotnih stroškov dela.

V letu 2010 je bilo za nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah namenjenih 36,5 % manj sredstev kot leta 2005.

Med 7.626 podjetji v letu 2010 v Sloveniji je bilo 3.114 (40,8 %) »izobraževalnih«, to je takih, ki so poskrbela, da so se njihovi zaposleni dodatno poklicno izobraževali in usposabljali. Med temi podjetji jih je največ pripadalo skupini, ki je zaposlovala od 10 do 19 zaposlenih oseb. Ta skupina je predstavljala dobro tretjino vseh »izobraževalnih« podjetij in desetino vseh zaposlenih v »izobraževalnih« podjetjih.

Po stanju na 31. 12. 2010 je bilo v »izobraževalnih« podjetjih redno zaposlenih 442.161 oseb, med temi je bilo 175.609 žensk (tj. 39,7 %). Vsi zaposleni so v letu 2010 opravili 778.577.618 delovnih ur, od tega so ženske opravile 304.292.515 delovnih ur, kar je za 35,8 % manj od skupnega števila delovnih ur, ki so jih opravili moški. Celotni stroški dela v »izobraževalnih« podjetjih so v letu 2010 znašali 12.845 mio. EUR.

Moški so se v letu 2010 izobraževali 17,8 plačane delovne ure, ženske pa 18,0 plačane delovne ure ali 0,2 plačani delovni uri več.

V letu 2010 je bilo v omenjenih podjetjih za potrebe izobraževanja in usposabljanja porabljenih 85 mio. EUR, kar znaša na udeleženca  nekaj več kot 400 EUR.

Z vidika velikosti podjetij glede na število zaposlenih sta za programe formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja namenili najmanj plačanih delovnih ur skupini podjetij, ki zaposlujejo 500–999 in od 1000 in več delavcev. V obeh skupinah so se zaposleni izobraževali od 27,7 do 31,4 ure. Največ plačanih delovnih ur (62,4) pa je za izobraževanje in usposabljanje namenila skupina majhnih podjetij (takih, ki zaposlujejo od 20 do 49 delavcev). V velikih podjetjih (1.000 in več zaposlenih) so za programe izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih porabili 27,3 plačane delovne ure.

Vir: SURS, 2. 7. 2012

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)