Statistični urad po izvedeni anketi objavlja, da je bilo v šolskem letu 2007/08 manj izvajalcev nadaljnjega izobraževanja, kot v pretekli  letih, toda več programov in večje število udeležencev v posameznih programih. Za izobraževanje smo namenili večje število ur.

Več kot 80 % vsega nadaljnjega izobraževanja je bilo še vedno namenjenega za potrebe poklicnega dela. Največ programov nadaljnjega izobraževanja izvedejo specializirane organizacije za izobraževanje odraslih V šolskem letu 2007/2008 je 326 izvajalcev nadaljnjega izobraževanja izvedlo preko 20 000 programov in zabeležilo skoraj 300 000 obiskov slušateljev, to je za skoraj 10 % več kot v predhodnem letu. Za toliko se je povečal tudi obseg opravljenih ur v nadaljnjem izobraževanju.

Udeležba je bila najštevilnejša v programih brez javne veljavnosti, za potrebe poklicnega dela. V opazovanem šolskem letu je bilo 80 % vseh obiskov udeležencev v programih nadaljnjega izobraževanja zabeleženih v programih, ki nimajo javne veljavnosti, 11 % v javnoveljavnih, 9 % pa v jezikovnih programih.

Več v novici Statističnega urada RS.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)