V šolskem letu 2010/11 je bilo med 364 izvajalci nadaljnjega izobraževanja – toliko jih je vrnilo izpolnjene vprašalnike – največ avtošol (30 %), sledile so specializirane organizacije za izobraževanje odraslih (29 %), enote za izobraževanje pri podjetjih, enote za izobraževanje pri šolah in ljudske univerze.

Izvedli so nekaj več kot 20,000 različnih programov usposabljanja, izpopolnjevanja in specializacije ter programov splošnega izobraževanja, tj. programov za splošne potrebe in prosti čas. Udeleženci teh oblik izobraževanja ne pridobijo višje ravni formalne izobrazbe, pač pa kvalifikacijo za zaposlitev ali pa širšo splošno izobrazbo.

Ker podatkov o nadaljnjem izobraževanju SURS ne spremlja na individualni ravni, ne moremo predstaviti natančnega števila udeležencev teh programov, saj nekateri obiskujejo več izobraževanih aktivnosti v opazovanem obdobju in so zato v skupnem številu zajeti večkrat. V opazovanem obdobju so zabeležili skoraj 309.000 udeležb.

  • Udeležba najštevilnejša v programih brez javne veljavnosti, za potrebe poklicnega dela
  • Nenehno zanimanje za jezikovno izobraževanje

Vir in več: SURS, 12. 07. 2012

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)