Izvajalci nadaljnjega izobraževanja so v šolskem letu 2011/12 izvedli več kot 20.000 različnih izobraževalnih programov, te pa je obiskovalo več kot 300.000 odraslih in odraščajočih. Med 358 izvajalci nadaljnjega izobraževanja – toliko jih je vrnilo izpolnjene vprašalnike – je bilo največ vozniških šol (30 %), in specializiranih organizacij za izobraževanje odraslih (30 %), sledile so enote za izobraževanje pri podjetjih, enote za izobraževanje pri šolah in ljudske univerze.

Izvedli so nekaj več kot 22.000 različnih programov usposabljanja, izpopolnjevanja in specializacije ter programov splošnega izobraževanja, tj. programov za splošne potrebe in prosti čas. Udeleženci teh oblik izobraževanja ne pridobijo višje ravni formalne izobrazbe, pač pa kvalifikacijo za zaposlitev ali si razširijo splošno izobrazbo.

Udeležba najštevilnejša v programih brez javne veljavnosti, za potrebe poklicnega dela

V opazovanem šolskem letu je bilo največ udeležencev vpisanih v tiste programe nadaljnjega izobraževanja, ki nimajo javne veljavnosti, malo manj kot 82 % vseh; 12 % jih je bilo vpisanih v javno veljavne in le nekaj več kot 6 % v jezikovne programe. Približno enaka je bila razporeditev udeležencev tudi v prejšnjem letu. Kar tri četrtine udeležencev, vpisanih v programe brez javne veljavnosti, je obiskovalo programe za potrebe poklicnega dela. Število udeležencev v posameznih programih za splošne potrebe in prosti čas se iz leta v leto spreminja: v šolskem letu 2001/02 je bilo v te programe vpisanih 20 % vseh udeležencev, v šolskem letu 2008/09 malo manj kot 13 %, v opazovanem šolskem letu pa 22 %.

Med tujimi jeziki zanimanje tudi za japonščino, kitajščino, švedščino, arabščino …

Izvajalci nadaljnjega izobraževanja so v šolskem letu 2011/12 izvedli več kot 3.000 jezikovnih tečajev, udeležencev teh tečajev pa je bilo nekaj manj kot 20.000. Največ jih je obiskovalo tečaje angleškega jezika. Drugi najpopularnejši jezik je bila nemščina. Vse bolj pa narašča zanimanje tujcev za učenje slovenskega jezika. Tečaje slovenščine za tujce je obiskovalo 17 % vseh, ki so bili vpisani v jezikovne tečaje, to je skoraj trikrat več kot v šolskem letu 2008/2009. Zanimanje za učenje francoskega in italijanskega jezika se ni spremenilo, zanimanje za učenje španskega jezika se je nekoliko zmanjšalo, nekoliko izraziteje pa se je zmanjšalo tudi zanimanje za učenje ruskega jezika. Poleg omenjenih jezikov pa so se udeleženci učili še madžarščino, nizozemščino, portugalščino in švedščino, pa tudi japonščino, kitajščino in arabščino.

Vir: SURS, 16. 7. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)