SURS: Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2008/09 in na začetku šolskega leta 2009/010

Na začetku šolskega leta 2009/10 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje  vključenih 161.800 otrok.

Šoloobveznih otrok v letu 2009 za 12 % manj kot v letu 2000

Padanje števila rojstev do vključno leta 2003 se še vedno odraža tudi v številu šoloobveznih otrok; to je v tem šolskem letu v primerjavi z letom 2000 manjše za 22.000 otrok ali za 12 %.

Na začetku šolskega leta 2009/10 je bilo v redne programe osnovne šole vključenih 160.200 otrok, v prilagojene osnovnošolske programe pa nekaj več kot 1.500 otrok. Osnovnošolsko izobraževanje izvaja 786 osnovnih šol in njihovih podružnic in 58 šol oziroma enot s prilagojenim programom ali zavodov, ki izvajajo programe, prilagojene otrokom s posebnimi potrebami.

Osnovnošolsko izobraževanje je v letu 2009 uspešno zaključilo 19.260 učencev

Izobraževanje v rednih programih osnovne šole je v letu 2009 uspešno zaključilo 18.770 učencev, v osnovni šoli s prilagojenim programom 250, v osnovni šoli za odrasle pa 240. 4 % vseh učencev zaključnega razreda so imeli ob zaključku leta popravni izpit iz enega ali več predmetov; 90 % teh učencev je popravni izpit tudi opravilo.

V letu 2009 je zapustilo izobraževanje brez dokončane osnovne šole nekaj več kot 1 % učencev, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost.

Prvih 1.600 učencev se je začelo učiti drugi tuji jezik kot obvezni predmet

V šolskem letu 2008/09 so osnovne šole začele postopno uvajati drugi tuji jezik kot obvezni predmet. 1.600 učencev 7. razreda iz nekaj več kot 40 osnovnih šol je v tem šolskem letu lahko izbiralo med učenjem nemščine, angleščine, francoščine, španščine, madžarščine ali hrvaščine.

Poleg učencev, ki so se tujega jezika učili po obveznem predmetniku, se je tujega jezika učilo tudi 38 % učencev 7., 8. in 9. razreda v okviru obveznih izbirnih vsebin, neobvezno pa se je tujega jezika učilo 13 % vseh osnovnošolcev, od tega večina v okviru projekta zgodnjega učenja tujega jezika..

V šolskem letu 2008/09 povprečno 12 učencev na enega učitelja

V okviru celotnega osnovnošolskega izobraževanja je bilo enemu učitelju dodeljenih povprečno 12 učencev. To število pa se razlikuje glede na vrsto programa, ki ga šola izvaja, in po vzgojno-izobraževalnih obdobjih.

V osnovnih šolah, ki izvajajo redne programe, je bilo enemu učitelju povprečno dodeljenih 12,4 učenca, v osnovnih šolah s prilagojenim programom 3,5 učenca, v osnovnih šolah za odrasle pa 6 učencev.

Več>> Novica SURS

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)