Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2009/10 in na začetku šolskega leta 2010/11:

  • na začetku šolskega leta 2010/11 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje  vključenih 161.000 otrok;
  • osnovnošolsko izobraževanje v letu 2010 uspešno zaključilo 18.580 učencev, med učenci, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, je 1,3 % učencev zapustilo izobraževanje brez dokončane osnovne šole;
  • 8 % vseh učencev 3. izobraževalnega obdobja se že uči drugi tuji jezik kot obvezni predmet;
  • v okviru celotnega osnovnošolskega izobraževanja je bilo enemu učitelju dodeljenih povprečno 12 učencev. To število pa se je razlikovalo glede na vrsto programa, ki ga je šola izvajala, in po vzgojno-izobraževalnih obdobjih.

Vir in več informacij: SURS, 22. 4. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)