Na visokošolskih zavodih in na višjih strokovnih šolah v Sloveniji je bilo v študijskem letu 2008/09 zaposlenih skoraj 9.400 učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev.

V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih v Sloveniji sodelovalo 7.580 visokošolskih učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
V študijskem letu 2008/09 je na visokošolskih zavodih poučevalo 4.718 rednih in izrednih profesorjev, docentov, lektorjev in predavateljev. Pomagalo jim je 2.802 asistentov, učiteljev veščin ter drugih visokošolskih sodelavcev in 60 znanstvenih delavcev. Skupaj je v pedagoškem procesu sodelovalo 7.580 oseb, a z različnimi pedagoškimi obremenitvami – s polno, povečano ali nepolno pedagoško obremenitvijo. Če ta podatek preračunamo (glede na veljavne normative) v polno pedagoško obremenitev, to je v ekvivalent polnega delovnega časa, bi to bilo 5.682 oseb s polno pedagoško obremenitvijo.

En visokošolski učitelj za 20 študentov
Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem obdobju v povprečju »delilo« 20 študentov (19,9 študenta) ali “en študent” manj kot v prejšnjem študijskem letu. Če upoštevamo tudi visokošolske sodelavce in znanstvene delavce, je bilo vsakega izmed njih deležnih povprečno po 12 študentov. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja in število študentov preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa oz. pri študentih v ekvivalent rednega študenta.

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo več kot 1.800 tam zaposlenih
V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah je poučevalo ali kako drugače sodelovalo 1.815 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami; če ta podatek izrazimo v polni pedagoški obremenitvi, to pomeni 504 osebe s polno pedagoško obveznostjo oz. obremenitvijo.

Med visokošolskimi učitelji še vedno v večini moški, petina med njimi starejša od 60 let
Med visokošolskimi učitelji, zaposlenimi za polni delovni čas, je bilo v tem študijskem letu 35,4 % žensk, to je za 5 odstotnih točk več kot pred petimi leti . Na višjih strokovnih šolah je razmerje med spoloma bolj izenačeno, med predavatelji, ki so zaposleni za polni delovni čas, je namreč skoraj polovica žensk.
Večina visokošolskih učiteljev je starih med 40 in 60 let (slika 2), kar 20 % pa 60 let ali več. Predavatelji višjih strokovnih šol so v povprečju mlajši, starejših od 60 let je le 8%.

Vir>> Novica SURS

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)