V novici SURS z dne 28. 10. 2015 so objavljene informacije o pedagoškem osebju za študijsko leto 2014/15:
 

V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih v Sloveniji sodelovalo 8.636 visokošolskih učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev
Na visokošolskih zavodih je v študijskem letu 2014/15 poučevalo 5.586 rednih in izrednih profesorjev, docentov, lektorjev in predavateljev, to je za 48 manj kot v študijskem letu 2013/14. Pomagalo jim je 2.894 asistentov, učiteljev veščin ter drugih visokošolskih sodelavcev in 156 znanstvenih delavcev. Vseh skupaj, ki so sodelovali v pedagoškem procesu, je bilo 8.636, vendar je bila njihova pedagoška obremenitev različna – polna, povečana ali nepolna. Če ta podatek preračunamo (glede na veljavne normative) v polno pedagoško obremenitev, to je v ekvivalent polnega delovnega časa, bi to bilo 5.487 oseb s polno pedagoško obremenitvijo.

 En visokošolski učitelj za povprečno 16,8 študenta
Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem obdobju v povprečju »delilo« 16,8 študenta. Če upoštevamo vse pedagoške delavce, bi vsakemu izmed njih lahko dodelili povprečno po 10,3 študenta. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa, število študentov pa v ekvivalent rednega študenta.

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo okoli 1.600 oseb
V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah je poučevalo ali kako drugače sodelovalo 1.661 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami; če ta podatek izrazimo v ekvivalentu polne pedagoške obremenitve, to pomeni 521 oseb s polno pedagoško obveznostjo oz. obremenitvijo.

Med visokošolskimi učitelji še vedno prevladujejo moški, petina je starejših od 60 let
Med visokošolskimi učitelji je bilo v tem študijskem letu 39,4% žensk. Na višjih strokovnih šolah je razmerje med spoloma bolj izenačeno, med predavatelji je namreč skoraj polovica žensk.
Večina visokošolskih učiteljev je starih od 35 do 60 let, kar 20% pa 60 ali več let. Predavatelji višjih strokovnih šol so v povprečju mlajši, starejših od 60 let je 13%.

Vir in podrobnejše informacije: SURS, 28. 10. 2015

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)