Število visokošolskih učiteljev upada že drugo leto zapored

V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih je v študijskem letu 2015/16 sodelovalo 8.588 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, na višjih strokovnih šolah pa 1.797 predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev.
 

Število visokošolskih učiteljev še vedno upada

V študijskem letu 2015/16 je na visokošolskih zavodih poučevalo 5.480 rednih in izrednih profesorjev, docentov, predavateljev in lektorjev, kar je za 106 manj kot v študijskem letu 2014/15 in 154 manj kot v študijskem letu 2013/14. V pedagoškem procesu je sodelovalo tudi 2.948 visokošolskih sodelavcev (54 več kot v študijskem letu 2014/15) in 160 znanstvenih delavcev. Skupaj je na visokošolskih zavodih sodelovalo 8.588 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami. Če ta podatek preračunamo v polno pedagoško obremenitev (ekvivalent polnega delovnega časa), bi to bilo 5.822 oseb.  

Število predavateljev na višjih strokovnih šolah je začelo spet naraščati

Število predavateljev na višjih šolah se je prvič po študijskem letu 2010 spet povečalo.  Glede na študijsko leto 2014/15 se je povečalo za 134. Skupaj je v pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo 1.797 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami, kar v ekvivalentu polnega delovnega časa ustreza 504,1 osebe s polnim delovnim časom.

Razmerje število študentov na učitelja oz. predavatelja se je nekoliko izboljšalo

V študijskem letu 2015/16 si je enega visokošolskega učitelja delilo 16 študentov, v študijskem letu 2014/15 pa nekaj manj kot 17. Enega predavatelja na višjih strokovnih šolah si je delilo 18,5 študenta, v prejšnjem študijskem letu pa 19,5 študenta. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa, število študentov pa v ekvivalent rednega študenta.

Med visokošolskimi učitelji še vedno prevladujejo moški, pri predavateljih višjih šol pa je razmerje med spoloma izenačeno

Tudi v tem študijskem letu je bil delež moških med visokošolskimi učitelji višji (59,7 %) od deleža žensk (40,3 %), sicer pa delež visokošolskih učiteljic počasi narašča (v študijskem letu 2007/08 je bilo med visokošolskimi učitelji le 33,8 % žensk). Na višjih strokovnih šolah je razmerje med spoloma skoraj izenačeno (predavateljic je bilo 48 %, predavateljev 52 %).

Petina visokošolskih učiteljev je starih najmanj 60 let

Starostna razporeditev visokošolskih učiteljev se glede na študijsko leto 2014/15 ni spremenila. 20,7 % jih je bilo starih 60 ali več let, mlajše generacije visokošolskih učiteljev pa so bile v manjšini (mlajši od 35 let so bili le 3 % vseh). V višjih strokovnih šolah je znašal delež starejših predavateljev (60 ali več let) 14,5 %, delež predavateljev, ki so bili mlajši od 35 let, pa 1,9 %.

Vir: SURS, 25. 10. 2016

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)