Na spletišču Statističnega urada RS je dne 28. 10. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o pedagoškem osebju na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, študijsko leto 2013/14 (28.10.2014)”.

Med visokošolskimi učitelji prevladujejo moški, petina je starejših od 60 let.

V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih v Sloveniji sodelovalo 8.788 visokošolskih učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev

Na visokošolskih zavodih je v študijskem letu 2013/14 poučevalo 5.634 rednih in izrednih profesorjev, docentov, lektorjev in predavateljev, to je za 38 več kot v študijskem letu 2012/13. Pomagalo jim je 3.032 asistentov, učiteljev veščin ter drugih visokošolskih sodelavcev in 122 znanstvenih delavcev. Vseh skupaj, ki so sodelovali v pedagoškem procesu, je bilo 8.788 (ali manj kot odstotek več kot v prejšnjem študijskem letu), vendar je bila njihova pedagoška obremenitev različna – polna, povečana ali nepolna. Če ta podatek preračunamo (glede na veljavne normative) v polno pedagoško obremenitev, to je v ekvivalent polnega delovnega časa, bi to bilo 5.851 oseb s polno pedagoško obremenitvijo.

En visokošolski učitelj za povprečno 16,7 študenta

Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem obdobju v povprečju »delilo« 16,7 študenta, več kot en študent manj kot v predhodnem študijskem letu. Če upoštevamo vse pedagoške delavce, bi vsakemu izmed njih lahko dodelili povprečno po 10,2 študenta. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa, število študentov pa v ekvivalent rednega študenta.

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo okoli 1.600 oseb

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah je poučevalo ali kako drugače sodelovalo 1.645 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami; če ta podatek izrazimo v ekvivalentu polne pedagoške obremenitve, to pomeni 504 oseb s polno pedagoško obveznostjo oz. obremenitvijo.

Med visokošolskimi učitelji še vedno prevladujejo moški, petina je starejših od 60 let

Med visokošolskimi učitelji je bilo v tem študijskem letu 36,7 % žensk. Na višjih strokovnih šolah je razmerje med spoloma bolj izenačeno, med predavatelji je namreč skoraj polovica žensk.

Večina visokošolskih učiteljev je starih od 35 do 60 let, kar 21,6 % pa 60 ali več let. Predavatelji višjih strokovnih šol so v povprečju mlajši, starejših od 60 let je le 11,3 %.

Več podatkov najdete tukaj.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)