Statističniurad RS je objavil smo podrobne podatke o plačah v Sloveniji za leto 2008. Na voljo so vam v publikaciji Statistične informacije.

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2008 je v Sloveniji znašala 1.391,43 EUR, to je nominalno za 8,3 %, realno pa za 2,5 % več od zneska povprečne mesečne bruto plače za leto 2007. Povprečna mesečna neto plača za leto 2008 pa je znašala 899,80 EUR; to pomeni, da se je v enem letu nominalno povečala za 7,8 %, realno pa za 2,0 %. Bruto plače so rasle hitreje, neto plače pa počasneje kot v predhodnem letu; znano je namreč, da so na hitrejšo rast neto plač v letu 2007 vplivale davčne razbremenitve v tem letu, v letu 2008 pa se je skupni delež davkov in prispevkov iz bruto plače celo povečal.

Nominalna vrednost bruto plač se je večala vse leto in na koncu leta je dosegla največjo vrednost (v glavnem zaradi vseh oblik zaostalih izplačil). Realna vrednost plač je po rasti v prvih mesecih sredi leta nekoliko upadla in na koncu leta, podobno kot nominalna vrednost, dosegla strmejšo rast.

V letu 2008 so največjo rast dosegle plače v dejavnosti rudarstvo, in sicer so bile nominalno za 13,6 % višje kot leto poprej. Plačam v tej dejavnosti so po nominalni rasti sledile plače v dejavnostih javna uprava, obramba, socialno zavarovanje in plače v področju dejavnosti zdravstvo, socialno varstvo; te so bile za 12,2 % višje kot leto poprej. Najmanj so se plače v letu 2008 dvignile v področju dejavnosti ribištvo (za 3,7 %), nato v področju dejavnosti finančno posredništvo (za 5,8 %) in v področju dejavnosti druge javne, skupne in osebne storitve (za 6,4 %).

Vir: Novica SURS

Več>> Statistične informacije št. 34/09, 21. september 2009

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)