V šolskem letu 2009/10 je v vrtce vključenih skoraj 74 % otrok ustrezne starosti.

Število otrok v vrtcih narašča

Število otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2009/10 glede na preteklo leto večje za 7,8 %. V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih in v vzgojno-varstvenih družinah je vključenih nekaj več kot 71.000 otrok, to je 73,9 % vseh otrok ustrezne starosti.

V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok povečalo predvsem v starostni skupini do treh let, torej otrok v 1. starostnem obdobju, in sicer za 12,3 %; število otrok v drugem starostnem obdobju, to je v starosti od treh let do vstopa v šolo, pa se je povečalo za 6,0 %. Izračun temelji na podatku o številčnem stanju prebivalstva na dan 31. 12. 2009.


V vrtce vključenih že skoraj 92 % vseh 5-letnikov in 87 % vseh 4-letnikov

Od vseh otrok, starih 5 let, le 1.500 ali 8 % otrok ni vključenih v organizirano predšolsko vzgojo v vrtcih; med otroki, starimi 4 leta, pa je takih 2.300 otrok ali 12,5 %. Tem otrokom so na voljo tudi druge oblike varstva, med drugim tudi zasebno varstvo na domu; to obliko varstva za zdaj izvaja 57 varuhov otrok na domu, vpisanih v register Ministrstva za šolstvo in šport.


V vrtce vključenih 850 otrok s posebnimi potrebami

Med otroki, ki obiskujejo vrtce, je tudi 850 otrok s posebnimi potrebami; tri četrtine teh otrok so vključene v redne oddelke, v katerih pa jim je ponujena tudi dodatna strokovna pomoč, ena četrtina teh otrok pa obiskuje oddelke s prilagojenim programom (razvojni oddelki). V šolskem letu 2009/10 deluje v okviru vrtcev 46 razvojnih oddelkov; v enem takem oddelku je povprečno 5 otrok s posebnimi potrebami; en strokovni delavec skrbi v povprečju za 2,5 otroka s posebnimi potrebami.

Na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v povprečju 8,2 otroka

V šolskem letu 2009/10 je v vrtcih zaposlenih 9.500 strokovnih delavcev, od tega 4.300 vzgojiteljev, 4.600 pomočnikov vzgojiteljev, 310 ravnateljev in pomočnikov ravnatelja, preostalo zaposleno osebje pa so svetovalni in drugi strokovni delavci. Med strokovnimi delavci je nekaj manj kot 2 % moških; med temi pa so številnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je povprečno dodeljenih 8,2 otroka (od tega 6,3 otroka v 1. starostnem obdobju in 9,4 otroka v drugem starostnem obdobju).

Več>> novica SURS

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)