V šolskem letu 2010/11 predšolsko vzgojo izvaja 891 vrtcev in njihovih enot, kar je 28 vrtcev več kot v preteklem šolskem letu. Velika večina vrtcev, 96 %, je javnih, 35 vrtcev, oz. 4 % vseh vrtcev pa je v zasebni lasti.

Število otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2010/11 glede na preteklo leto večje za 6,8 %. V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih in v vzgojno-varstvenih družinah je vključenih že skoraj 76.000 otrok, to je 75,3 % vseh otrok ustrezne starosti. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je število otrok povečalo predvsem v starostni skupini do treh let, torej otrok v 1. starostnem obdobju, in sicer za 8,5 % in znaša 54,6 %; število otrok v drugem starostnem obdobju, to je v starosti od treh let do vstopa v šolo, pa se je povečalo za 6,1 % in znaša 89,1 %. V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je vključenih nekaj več kot 17.000 4-letnikov ali 91,9 % vseh otrok te starosti in 16.800 5-letnikov, to je 91 % vseh otrok te starosti.

V šolskem letu 2010/11 je v vrtcih zaposlenih 10.300 strokovnih delavcev, od tega 4.617 vzgojiteljev, 5.023 pomočnikov vzgojiteljev, 328 ravnateljev in pomočnikov ravnatelja, drugo zaposleno osebje pa so svetovalni in drugi strokovni delavci. Med strokovnimi delavci je nekaj manj kot 2 % moških; med temi pa so številnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je povprečno dodeljenih 8 otrok (8,1), od tega 6 otrok (6,2) v 1. starostnem obdobju in 9 otrok (9,4) v drugem starostnem obdobju.

Vir in več informacij: SURS, 31. 3. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)