Čeprav je v vrtcih vse več otrok, strateški cilj EU 2020 za predšolsko izobraževanje še ni dosežen 

V šolskem letu 2014/15 je bilo v  vrtce  vključenih 84.750 otrok ali že več kot tri četrtine vseh predšolskih otrok. Ne glede na to pa Slovenija strateškega cilja EU 2020 za predšolsko izobraževanje še ni dosegla.

Predšolsko vzgojo in izobraževanje izvaja 979 vrtcev in njihovih enot

V šolskem letu 2014/15 izvaja predšolsko vzgojo 979 vrtcev in njihovih enot ali 19 vrtcev več kot v prejšnjem šolskem letu. Večina vrtcev, 93 %, je javnih, 65 vrtcev ali 7 % vseh vrtcev pa je zasebnih.


Število v vrtce vpisanih otrok še narašča, vendar ne v tolikšni meri kot v prejšnjih letih

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih  je bilo po stanju 30. septembra 2014 (to je referenčni datum pridobitve podatkov za opazovano šolsko leto) vključenih  84.750 otrok, to je 76,8 % vseh otrok v starosti 1–5 let.

Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem  šolskem letu  za 1,3 % večje  kot  v prejšnjem šolskem letu, vendar rast ni bila več tolikšna kot  v prejšnjih letih. V zadnjih 10 letih se je število otrok, vključenih v vrtce, povečalo za več kot polovico (za 54,6 %): s 54.815 otrok v šolskem letu 2004/05 na 84.750 otrok v šolskem letu 2014/15.

Število otrok v vrtcih se je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povečalo predvsem v drugi starostni skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo), in sicer za 1,4 %. V vrtce je bilo tako vključenih 88 % otrok te starostne skupine. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci, stari 1 in 2 leti) se je glede na prejšnje leto povečalo le neznatno, v vrtce pa je bilo vključenih že več kot polovica otrok te starostne skupine.

 

Strateški cilj EU 2020  o vključenosti otrok od 4. leta starosti do vstopa v obvezno izobraževanje  v predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih še ni dosežen

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je bilo vključenih 40.600 4- in 5-letnikov ali 90,5 % vseh otrok te starosti. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti. Slovenija tega cilja še ni dosegla.

 

Na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v povprečju 8 otrok

V šolskem letu 2014/15 je izvajalo predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih 10.782 strokovnih delavcev, od tega 5.140 vzgojiteljev in 5.642 pomočnikov vzgojiteljev. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je bilo povprečno dodeljenih 8 otrok (8,1).

Več, tudi grafičnih prikazov, lahko preberete na spletišču SURS.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)