SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019.

SURS in pooblaščena izvajalca dejavnosti slovenske državne statistike (BS in NIJZ) so pripravili poročilo o delu, ki so ga opravili v letu 2019 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za to leto (Uradni list RS, št. 75/18 in 30/19).

Dokument obsega štiri poglavja, katerih naslovi so povzeti po štirih prednostnih področjih, o katerih poročajo: Statistični podatki in storitve, Podatkovni viri, Zmogljivosti, Sodelovanje. Na začetku vsakega poglavja so našteti cilji, ki so jim bili vodilo pri izpolnjevanju dela na vsakem od teh področij. Sledijo predstavitve najpomembnejših razvojnih dosežkov, opravljenih delovnih nalog in mejnikov na vsakem področju, ki so bili v tem letu še posebno pomembni, da so lahko učinkovito izvedli vse zadane naloge. Omenjena prednostna področja in cilji so bili postavljeni za celotno srednjeročno obdobje 2018–2022.

Vabijo vas, da si ogledate poročilo delu, ki ga je slovenska državna statistika opravila v letu 2019.

Vir: SURS, 30. 7. 2020

(Skupno 41 obiskov, 2 današnjih obiskov)