Statistični urad Evropske unije (v nadaljevanju Eurostat) je letos pripravil izračune za pričakovano trajanje življenja glede na izobrazbo po Mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja, 1997 (v nadaljevanju ISCED97). Izračuni so bili izdelani za leti 2007 in 2008.

Na pobudo Eurostata je Slovenija posredovala podatke o številu umrlih po spolu. Podatke o izobrazbi za umrle so posredovali na osnovi podatkov, pridobljenih s Popisom prebivalstva v Republiki Sloveniji v letu 2002 in Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva. Eurostat je podatke o izobrazbi združil v tri izobrazbene skupine, in sicer: osnovnošolska izobrazba ali manj, srednješolska izobrazba ter višje in visokošolska izobrazba. Pri razlagi rezultatov je treba upoštevati, da gre za poskusne izračune in da se bo metodologija izračuna v prihodnje dopolnjevala, zato je pri razlagi rezultatov potrebna previdnost.

Nekaj ugotovitev:

  • države se po pričakovanem trajanju življenja precej razlikujejo;
  • pričakovano trajanje življenja za moške z višješolsko in visokošolsko izobrazbo je še vedno nižje od pričakovanega trajanja življenja za ženske z osnovnošolsko izobrazbo ali manj;
  • tudi v Sloveniji najdlje živijo višješolsko in visokošolsko izobražene ženske.

Več informacij: SURS, 16. 11. 2010

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)