24. aprila 2012 je SURS v okviru zbirke Brošure izdal publikacijo z naslovom Izobraževanje v Sloveniji. Zdaj to publikacijo izdajajo tudi v angleškem prevodu – pod naslovom Education in Slovenia.

V kratkih komentarjih povzemajo, v grafičnih prikazih pa prikazujejo, kako se nacionalni in skupni evropski strateški cilji na področju izobraževanja in usposabljanja uresničujejo v praksi. Nekaj pomembnejših ugotovitev iz vsebine:

  • Delež mladih z najmanj srednješolsko izobrazbo je v Sloveniji eden najvišjih v Evropski uniji.
  • Zanimanje za šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju izrazito upada.
  • V vseživljenjsko učenje je bilo v letu 2010 vključenih 16 % odraslih. Cilj IU 2020 je 15 %.
  • Med prebivalci, starimi od 30 do 34 let, je takih, ki imajo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, skoraj tretjina. Do leta 2020 želimo doseči, da bi jih bilo nad 40 %.
  • Po deležu mladih v terciarnem izobraževanju je Slovenija prva med državami EU-27.

Prijazno vabljeni k ogledu publikacije Education in Slovenia (pdf).

Vir: SURS, 28. 9. 2012

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)