Na spletni strani SURSa so objavljeni podatki o višini sredstev, namenjenih za raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer v letu 2008 616,9 milijona EUR bruto domačih izdatkov ali 1,66 % slovenskega bruto domačega proizvoda, tj. za 23 % več kot v prejšnjem letu. Povečanje je bilo največje v poslovnem sektorju. Na višjo vrednost podatka o skupni porabi sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost oz. podatka o povečanju sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem sektorju je v letu 2008 poleg večjih vlaganj v to dejavnost vplival tudi razširjen izbor v statistično raziskovanje zajetih poročevalskih enot.

V letu 2008 je bilo v raziskovalno-razvojni dejavnosti zaposlenih 16.243 (fizičnih) oseb, od tega 6.191 žensk (38 %). Med vsemi zaposlenimi je bilo 62 % raziskovalcev, od tega 35 % žensk (raziskovalk). Če obseg dela, ki so ga opravili zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti v letu 2008, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa, bi to pomenilo 11.594 oseb s polnim delovnim časom, od tega 36 % žensk.

Podrobnejše podatke o raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji v letu 2008 objavljamo v Statističnih informacijah.

Več SURS

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)