Na spletni strani SURS je objavljena novica o raziskovalno-razvojni (R-R) dejavnosti za Slovenijo v letu 2009. Nekaj ugotovitev:

V letu 2009 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih izvajanja skupaj porabljenih za R-R dejavnost 656,9 milijona EUR ali je 6 % več kot v prejšnjem letu. Povečanje je bilo največje v visokošolskem sektorju (za 15 %) in v poslovnem sektorju (za 7 %). Na  povečanje sredstev za R-R dejavnost v poslovnem sektorju je v letu 2009 poleg večjih vlaganj v to dejavnost vplival tudi razširjen izbor poročevalskih enot.

Sestava izdatkov za R-R dejavnost glede na področja znanosti se po sektorjih razlikuje. V poslovnem sektorju so večino sredstev namenili za raziskave s področja tehniških in tehnoloških ved ter naravoslovnih ved (97 %). Državni sektor je največji delež sredstev za R-R dejavnost (52 %) namenil za raziskave s področja naravoslovnih ved, visokošolski sektor pa za raziskave s področja tehniških in tehnoloških ved (46 %).

Medsektorska primerjava kaže, da je bil delež raziskovalcev med zaposlenimi v R-R dejavnosti največji v visokošolskem sektorju, in sicer jih je bilo 79 %; v državnem sektorju jih je bilo 68 %, v poslovnem sektorju pa 46 %. V zasebnem nepridobitnem sektorju so bili vsi, ki so bili zaposleni v R-R dejavnosti, raziskovalci.

Več: SURS, 29. 10. 2010

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)