Slovenija je v 2015 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 853,1 milijona EUR ali 2,21 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto po večletnem naraščanju že drugo leto zapored zmanjšala.

Za RRD porabljena sredstva po večletnem naraščanju že drugo leto zapored nižja kot v prejšnjem letu
Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) po večletnem naraščanju že drugo leto zapored nominalno zmanjšali. V letu 2015 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 853,1 milijona EUR. V primerjavi s prejšnjim letom, ko so ta sredstva znašala 890,2 milijona, se je BIRR nominalno zmanjšal za 4 % ali za 37 milijonov EUR.

Nekoliko več sredstev kot v prejšnjem letu se je za izvajanje RRD porabilo le v državnem sektorju (za 6 %), v vseh drugih – v visokošolskem, v zasebnem nepridobitnem in v poslovnem – pa so bila za RRD namenjena sredstva nominalno nižja kot v prejšnjem letu. V poslovnem sektorju, ki porabi največ sredstev za izvajanja RRD (v 2015 jih je porabil 650,6 milijona EUR ali 76 % vseh za RRD porabljenih sredstev), so se ta sredstva v primerjavi s prejšnjim letom nominalno zmanjšala za 6 %, v visokošolskem sektorju pa za 7 %.

Vsa za RRD porabljena sredstva so bila nižja kot v prejšnjem letu tudi v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Če BIRR izrazimo kot delež BDP, vidimo, da je bil ta v 2015 za 0,17 odstotne točke nižji kot v prejšnjem letu; znašal je namreč 2,21 % BDP.

RRD ostaja pretežno moško področje
Med vsemi 20.633 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 11.308 (ali 55 %) raziskovalcev in raziskovalk. Delež žensk med vsemi zaposlenimi v RRD in vsemi raziskovalci je bil približno enak kot v prejšnjem letu: med vsemi zaposlenimi v RRD jih je bilo 35 %, med raziskovalci pa 36 %.

Če obseg dela, ki so ga opravili redno zaposleni in zunanji sodelavci v RRD v letu 2015, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), bi to pomenilo 14.225 oseb s polnim delovnim časom, od tega 7.900 raziskovalcev. Med obojimi je bilo žensk 34 %.

Vir in več: SURS, 8. 11. 2016

 

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)