Slovenija je v 2016 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 809,2 milijona EUR ali 2,0 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto zmanjšala.

Za RRD porabljena sredstva nižja kot v prejšnjem letu 

Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) glede na prejšnje leto nominalno zmanjšali. V letu 2016 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 809,2 milijona EUR ali 2,0 % BDP1). V primerjavi s prejšnjim letom, ko so ta sredstva znašala 853,1 milijona, so se BIRR nominalno zmanjšali za 5 % ali za 43,9 milijona EUR; če jih izrazimo kot delež BDP, pa so se zmanjšali za 0,2 odstotne točke.
 
V absolutnem znesku je bilo zmanjšanje BIRR najizrazitejše v poslovnem sektorju, ki za izvajanje RRD porabi največ sredstev.  V 2016 so bila namreč sredstva za RRD v poslovnem sektorju nominalno za 38,7 milijonov EUR ali 6 % nižja kot v prejšnjem letu. Gledano relativno pa so se sredstva glede na prejšnje leto najizraziteje znižala v zasebnem nepridobitnem sektorju, in to za 40 %, vendar pa so vlaganja tega sektorja, če jih izrazimo v absolutnem znesku, v BIRR-u zanemarljiva (0,2 milijona EUR).

Med vsemi osebami, ki so delale v RRD, je bilo 56 % raziskovalcev

Med vsemi 19.975 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 11.261 (ali 56 %) raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer jih je, gledano relativno, delalo največ v visokošolskem sektorju. Če obseg dela, ki so ga v RRD opravili v letu 2016 redno zaposleni in zunanji sodelavci, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), s čimer preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenih v RRD, vidimo, da so vsi skupaj, ki so delali v RRD, opravili delo, ki bi ga opravilo 14.357 oseb s polnim delovnim časom, od tega 8.102  raziskovalcev (56 %).

Celotna novica: SURS, 9. 11. 2017

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)