Na Statističnem uradu Slovenije so ob dnevu državnosti pripravili pregled statističnih podatkov o stanju v Sloveniji: v zadnjih letih je stanje na trgu dela dobro, inflacija je višja, BDP se povečuje, narašča pa tudi javni dolg. Vrednost uvoza je višja od vrednosti izvoza. Skoraj polovica energije je uvožene.

V novici SURS z dne 20. 6. 2022 preberite:

  • Število prebivalcev naraslo skoraj za Maribor
  • Izboljšuje se izobrazbena raven prebivalcev Slovenije.
    Od leta 2011 naprej je delež prebivalcev Slovenije s končano srednjo šolo (starih 15 ali več let) ostal precej stabilen, gibal se je med 52,3 % in 53,3 %. Večje razlike so med prebivalci z doseženo osnovnošolsko in terciarno izobrazbo. Delež prvih je 2011 znašal 29,2 %, v 2021 pa 22,2 %, zmanjšal se je torej za 7 odstotnih točk. Ravno obrnjeno velja za prebivalce Slovenije z doseženo terciarno izobrazbo: v 2011 jih je bilo 17,5 %, v 2021 pa 25,0 %.
  • Stanje na trgu dela dobro
  • S povprečno mesečno plačo lahko kupimo več dobrin
  • Inflacija in BDP višja
  • Dolg države 38,9 mrd. EUR
  • Vrednost uvoza višja od izvoza
  • 47 % energije uvožene
(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)