Statistični urad RS objavlja Socioekonomske značilnosti prebivalstva (01. 01. 2009) in meddržavnih selivcev (2009), podrobni podatki, Slovenija – končni podatki. Tukaj navajamo podatke povezane z izobraževanjem.

Med delovno aktivnim prebivalstvom Slovenije ima višješolsko izobrazbo ali več vsak deveti delovno aktivni prebivalec, rojen v tujini, in skoraj vsak četrti, rojen v Sloveniji
Med delovno aktivnim prebivalstvom, rojenim v Sloveniji, jih je največ imelo srednješolsko izobrazbo (skoraj 60 % oseb), pa tudi med delovno aktivnim prebivalstvom, rojenim v tujini, so prevladovale osebe s srednješolsko izobrazbo, le njihov delež je bil manjši (skoraj 48 %). Med rojenimi v Sloveniji so po številčnosti sledili višješolsko in visokošolsko izobraženi (skoraj 26 %), med rojenimi v tujini pa osnovnošolsko izobraženi ali manj (41 %).

V tujini rojeni prebivalci se manj vključujejo v terciarno izobraževanje
Med prebivalci Slovenije v začetku leta 2009, ki so se v študijskem letu 2008/09 vpisali v študijske programe, je bilo 3 % prebivalcev, ki so bili rojeni v tujini.

Med tistimi tujci, ki so se v Slovenijo priselili v 2009 in so se v navedenem letu zaposlili, ponovno največ osnovnošolsko izobraženih
Med tistimi tujci, ki so se k nam priselili v 2009 in so se v Sloveniji v letu priselitve zaposlili, je bilo več osnovnošolsko izobraženih kot srednješolsko izobraženih. Vendar je bil njihov delež le za malenkost višji od deleža srednješolsko izobraženih. Med priseljenimi državljani Bosne in Hercegovine so močno prevladovali srednješolsko izobraženi (60 % v letu 2009 v Slovenijo priseljenih državljanov Bosne in Hercegovine je bilo srednješolsko izobraženih). Podobno je veljalo za državljane Hrvaške, medtem ko so med priseljenimi iz Kosova in drugih evropskih držav (države izven EU) in neevropskih držav številčno prevladovali tisti z osnovnošolsko izobrazbo.

Vir: SURS, 22. 12. 2010

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)