V Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Z uporabo klasifikacije NUTS je zagotovljena celovita in dosledna členitev teritorialnih enot, potrebnih za zbiranje, razvoj in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji.

Slovenija s spremenjeno uredbo uveljavlja naslednje spremembe:

1. Spremembo imen dveh NUTS 3 regij (statističnih regij):
– notranjsko-kraška se preimenuje v primorsko-notranjsko,
– spodnjeposavska se preimenuje v posavsko.

2. Spremembo mej štirih NUTS 3 regij (statističnih regij):
– savinjske, spodnjeposavske (posavske), osrednjeslovenske, zasavske

Občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v spodnjeposavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo), občina Litija pa iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo).

3. Spremembo mej dveh NUTS 2 regij (kohezijskih regij):
– vzhodne Slovenije in zahodne Slovenije

Zaradi prehoda občine Litija iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo) se posledično spremenita tudi NUTS 2 regiji (kohezijski regiji).

Statistični podatki za spremenjeno regionalno členitev Slovenije

Uredba se glede pošiljanja statističnih podatkov Komisiji (Eurostatu) uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Statistični urad RS bo v skladu s tem vsem uporabnikom zagotavljal spremenjene podatke glede na to časovnico. Od 1. januarja 2015 se bo uporabljal tudi spremenjeni šifrant regionalne členitve (NUTS 2013).

V primeru spremenjene klasifikacije NUTS mora država, ki je teritorialne enote spremenila, posredovati Eurostatu časovno vrsto preračunanih podatkov za novo regionalno členitev. Seznam časovnih vrst in njihova dolžina bosta določena v posebni Uredbi, ki bo sprejeta predvidoma v letu 2014. Te časovne vrste bo treba Eurostatu posredovati v dveh letih po spremembi klasifikacije NUTS.

Vir in slikovni prikaz: SURS, 24. 12. 2013

(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)