V podatkovni bazi SI-STAT so zdaj na voljo podrobni podatki o dijakih in odraslih, ki so bili v šolskem letu 2010/2011 vključeni v srednješolske izobraževalne programe, med podatki o dijakih pa tudi podatki o vpisu ob začetku šolskega leta 2011/2012.

Nekaj osnovnih podatkov so objavili že v Prvi objavi dne 26. 4. 2012, zdaj pa so na voljo tudi podatki na podrobnejši ravni, torej tudi po spolu, starosti, vrsti programa, področju programa, obliki lastnine, učnem jeziku, pri odraslih pa tudi po vrstah izobraževalnih institucij. Nekateri podatki so prikazani tudi po občinah in statističnih regijah. Podatki se za določeno izkazano leto (npr. 2009) nanašajo na šolsko leto 2009/10.

Nekaterih tabel zaradi njihove prevelike obsežnosti ne objavljajo več po občinah. Večina teh tabel je objavljenih po statističnih regijah. Objavljajo tudi podatke o kadrih v šolah za mladino in šolah za odrasle, o učenju tujih jezikov, med podatki o dijakih pa tudi podatke o šolski prehrani, o številu dijakov, ki prebivajo zunaj kraja stalnega bivališča, in o vozačih. Za opredeljevanje izobraževalnih aktivnosti (vrst in področij izobraževanja) in izidov (javno veljavne izobrazbe) uporabljajo klasifikacijski sistem izobraževanja – KLASIUS.

Vir: SURS, 29. 8. 2012

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)