Statistični letopis je med publikacijami Statističnega urada RS najobsežnejša in publikacija z najdaljšo tradicijo. Če se boste poglobili v vsebino Statističnega letopisa 2013, boste spremembe, ki jih opažate okrog sebe, lahko podkrepili tudi s statističnimi podatki. Na primer:

  • v šolskem letu 2011/12 je bilo v slovenske vrtce vpisanih 81.200 otrok ali kar 5.200 otrok več kot leto prej;
  • v Sloveniji je bilo v letu 2012 poslanih več kot 1,8 milijarde SMS-sporočil, v 2008 pa 670 milijonov SMS-sporočil;
  • v zadnjih desetih letih se je pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v Sloveniji podaljšalo za moške za 4,6 leta, za ženske pa za 3 leta; v letu 2012 je za moške znašalo skoraj 77 let, za ženske pa nekaj manj kot 83 let;
  • število prepeljanih potnikov v cestnem potniškem prometu v Sloveniji je v zadnjih petnajstih letih upadlo za več kot 80 milijonov: s 110 milijonov (v letu 1997) na manj kot 30 milijonov(v letu 2012);
  • danes si v slovenskih kinematografih ogleda filme okrog 2,9 milijona gledalcev (podatek za leto 2011), v zlatih časih kinematografije pa je kinematografe obiskalo po 16,5 milijona gledalcev na leto (podatek za leto 1961).

Statistični letopis vsebuje najobsežnejši nabor statističnih podatkov in kazalnikov o Sloveniji, o njenih prebivalcih ter o stanju, trendih in razvoju v gospodarstvu in na socialnem področju ter o stanju okolja in naravnih virov. Publikacija vsebuje več kot 500 tabel, številne grafikone in tematske karte ter najpomembnejše metodološke poudarke in za pravilno razumevanje najpotrebnejša metodološka pojasnila. Podatki, zbrani v letopisu, se ne nanašajo samo na zadnje opazovano stanje, temveč tudi na pretekla leta. Časovne vrste podatkov so v nekaterih tabelah krajše (npr. za zadnjih pet let), v drugih pa je mogoče prikazane družbene ali gospodarske pojave spremljati za več desetletij nazaj. Vabljeni k ogledu!

Vir: SURS, 13. 12. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)