V Statističnih informacijah št. 36 je SURS objavil celovit pregled stanja na področju izobraževanja v Sloveniji v letih 2007 in 2008 s komentarjem. Podatki so prvič prikazani tudi v skladu z novim klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).

V šolskem letu 2007/08 je bilo v izobraževanje vključenih 22 % celotnega prebivalstva Republike Slovenije, od tega 19 % v izobraževanje za pridobitev izobrazbe. Podatki o prebivalcih, vključenih v izobraževanje, kažejo, da so bili v zadnjih treh letih vključeni v izobraževanje skoraj vsi 15-letniki in tri četrtine vseh 19-letnikov. Opazno se med vključenimi v izobraževanje povečuje tudi delež 23-letnikov; v šolskem letu 2007/08 je bilo vključenih v izobraževanje že 44 % te generacije. Splošni trend tudi kaže, da se čas, ki ga posamezniki prebijejo v izobraževalnem sistemu, podaljšuje. Današnji petletniki tako lahko pričakujejo, da bodo prebili v izobraževanju naslednjih 18 let.

Sorazmerno z naraščanjem števila prebivalcev, ki se vključuje v izobraževanje, se izboljšuje tudi izobrazbena sestava prebivalstva: v letu 2008 smo tako imeli med odraslim prebivalstvom v starosti 25 do 64 let že 82 % prebivalcev z dokončano najmanj srednješolsko izobrazbo, med temi pa 23 % z dokončano višjo ali visoko izobrazbo.

Vir>> Novica Surs

>> Ogled Satističnih informacij

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)