Na voljo je nova izdaja Statističnega letopisa, osrednje in najobsežnejše redne letne serijske publikacije Statističnega urada RS.

Statistični letopis je namenjen najširšemu krogu uporabnikov doma in po svetu. V njem prikazujejo izsledke rednih in občasnih statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in drugi pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj, povzemajo pa tudi podatke nekaterih drugih ustanov, saj želijo uporabniku ponuditi čim popolnejšo informacijo o dogajanjih v državi.

Statistični letopis tudi tokrat prinaša pravo zakladnico najpomembnejših podatkov o Sloveniji. Ti so razporejeni v 33 vsebinsko zaokroženih poglavij. Zgradba poglavij je tradicionalna: začenjajo se z metodološkimi pojasnili (v njih so navedeni viri in načini zbiranja statističnih podatkov, najnujnejša pojasnila za pravilno razumevanje objavljenih podatkov in statistične definicije pojmov), nadaljujejo se s tabelarnim delom, končajo pa se običajno z grafičnim prikazom.

Šesto poglavje je v celoti namenjeno izobraževanju. Na voljo pa je tudi spletni Statistični letopis 2010.

Zadnja štiri poglavja vsebujejo preglede podatkov po statističnih regijah, po občinah in po mestnih območjih ter mednarodni pregled (v njem lahko podatke o Sloveniji primerjamo s podatki o drugih državah članicah Evropske unije).

Vir: SURS, 16. 10. 2010

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)