V maju 2019 je bilo v Sloveniji približno 896.100 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,7 % več kot v maju 2018. Približno 73.600 teh oseb je delalo v dejavnosti izobraževanje.

Število delovno aktivnih oseb v maju 2019 za 0,3 % višje kot v aprilu 2019 

Konec maja 2019 je bilo v Sloveniji približno 896.100 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,7 % (ali približno 23.900) več kot konec maja 2018. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 0,4 % (na nekaj več kot 803.500), število samozaposlenih oseb pa za 0,1 % (na nekaj manj kot 92.600).

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v maju 2019 glede na april 2019 zvišalo v vseh, razen v posavski. Najizraziteje se je zvišalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za nekaj več kot 1.100 ali za 0,4 % (na nekaj manj kot 311.500).

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v maju 2019 glede na april 2019 v sedemnajstih dejavnostih zvišalo, v treh pa znižalo. Glede na maj 2018 se je znižalo v štirih, zvišalo pa v šestnajstih dejavnostih; najbolj se je zvišalo v predelovalnih dejavnostih (za približno 6.900 ali za 3,4 %) in v dejavnosti gradbeništva (za približno 6.200 ali za 10,7 %).

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti izobraževanje  se je v zadnjih petih letih povečalo za 11 % 

V dejavnosti izobraževanje je konec maja 2019  delalo približno 73.600 delovno aktivnih oseb. Od tega je bilo zaposlenih 96 %, samozaposlenih pa 4 %. 20 % je bilo moških, 80 % pa žensk.

V osnovnošolskem izobraževanju je delalo nekaj manj kot 34.300 delovno aktivnih oseb ali 46,6 % vseh v izobraževalnih dejavnostih, v predšolski vzgoji približno 14.100 ali 19,2 %, v srednješolskem izobraževanju približno 9.200 ali 12,6 %, v posrednješolskem izobraževanju pa nekaj manj kot 8.700 ali 11,8 %. Preostalih 9,8 % ali nekaj več kot 7.200 delovno aktivnih oseb je delalo v preostalih dveh  izobraževalnih dejavnostih (drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter pomožne dejavnosti za izobraževanje).

Največ moških je delalo v osnovnošolskem izobraževanju (30 %), sledilo je  posrednješolsko izobraževanje (26 %). Največ žensk je delalo v osnovnošolskem izobraževanju (51 %); sledila je predšolska vzgoja (23 %).

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti izobraževanje se je v maju 2019 glede na april 2019 povečalo za nekaj manj kot 100 ali za 0,1 %, glede na maj 2018 pa za nekaj manj kot 1.600 ali za 2,2 %. V zadnjih petih letih se je povečalo za nekaj manj kot 7.200 ali za 10,8 %. Znotraj posameznega koledarskega leta je bilo število delovno aktivnih oseb v dejavnosti izobraževanje najvišje v novembru (sledila sta december in oktober), najnižje pa v avgustu (sledila sta julij in januar).

(Skupno 107 obiskov, 1 današnjih obiskov)