Visokošolski študij 1. stopnje je v predvidenem roku leta 2017 dokončalo 38 % rednih študentov. V treh letih po predvidenem roku, do leta 2020, pa se je delež teh študentov povečal na 56 %. Delež se je precej razlikoval med spoloma. Študij je uspešno zaključilo 64 % študentk in 47 % študentov.

V novici SURS z dne 3. 10. 2022 preberite:

  • Stopnja dokončanja izobraževanja višja pri univerzitetnem in enovitem magistrskem izobraževanju
  • Študenti s srednješolsko splošno izobrazbo uspešnejši
  • Študij zaradi zaposlitve pogosteje opustili študenti višje- in visokošolskega strokovnega izobraževanja
  • Študentke dokončale študij v večji meri kot študenti
  • Pri dokončanju študija najuspešnejši študenti pedagoško usmerjenih programov
  • Otroci terciarno izobraženih staršev študij pogosteje dokončali
  • Področje izobraževanja pogosteje zamenjale študentke
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)