V osnovnih in srednjih šolah za mladino in odrasle je v šolskem letu 2015/16 poučevalo 24.000 učiteljev in učiteljic; učiteljev je bilo za šestino.

88 % strokovnih delavcev v osnovnih šolah so učiteljice in učitelji
 
V šolskem letu 2015/16 je bilo v osnovnih šolah zaposlenih 20.118 strokovnih delavcev; od tega je bilo 891 vodstvenih delavcev, 728 svetovalnih in 776 drugih strokovnih delavcev, velika večina strokovnih delavcev, 17.723, pa so bili učiteljice in učitelji. V tem številu so zajeti tako učitelji v osnovnih šolah za mladino kot tudi tisti v osnovnih šolah za odrasle. Podatke o zaposlenih v izobraževanju na vseh ravneh (na ravni vrtcev, šol, univerze) smo namreč prenehali zbirati s klasičnimi vprašalniki in zdaj za ta namen uporabljamo administrativne vire podatkov, zato podatkov, povezanih s šolami za mladino in šolami za odrasle ne moremo več prikazati ločeno. 

V osnovni šoli učijo večinoma učiteljice

Med osnovnošolskimi učiteljicami in učitelji so precej številnejše učiteljice; učiteljev je 12 %. Še slabša je zastopanost moških med svetovalnimi  delavci; na tem delovnem mestu jih je zaposlenih le nekaj več kot 4 %. Nekoliko več moških je med vodstvenimi delavci. Na delovnem mestu ravnatelja šole je na primer četrtina moških. 95,5 % učiteljic in učiteljev ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje,  4,3 % pa visokošolsko izobrazbo 1. stopnje. V osnovnih šolah skoraj ni učiteljev z neustrezno izobrazbo.

40 % vodstvenih delavcev v srednjih šolah so moški

V srednjih šolah za mladino in odrasle je bilo v šolskem letu 2015/16 zaposlenih 7.469 strokovnih delavcev, od tega 6.290 učiteljic in učiteljev, 332 vodstvenih delavk in delavcev, 238 svetovalnih in 609 drugih delavk in delavcev.

Tudi v srednjih šolah je učiteljic več kot učiteljev, vendar so tu učitelji zastopani z nekoliko višjim odstotkom (33,6 %) kot v osnovnih šolah. S precej višjim odstotkom so moški v srednjih šolah zastopani med vodstvenimi delavci; na teh delovnih mestih je namreč zaposlenih več kot 40 % moških. Številčno razmerje med spoloma med svetovalnimi in drugimi strokovnimi delavkami in delavci je enako kot v osnovnih šolah.

10 % učiteljic in učiteljev je mlajših od 35 let, skoraj 44 % pa jih je starejših od 50 let.

Celotni prispevek: SURS, 28. 9. 2017

 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)