Več delovno aktivnih žensk z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo kot moških

Konec leta 2009 je bilo v Sloveniji približno 844.600 delovno aktivnih oseb; 58 % teh oseb je imelo srednješolsko, nekaj več kot 16 % osnovnošolsko ali nižjo, 25 % pa višje- ali visokošolsko izobrazbo. Med ženskami, ki so bile konec leta 2009 delovno aktivne, je bilo takih, ki so imele končano višje- ali visokošolsko izobrazbo, približno za tretjino (okrog 120.400), med takrat delovno aktivnimi moškimi pa je bilo višje- ali visokošolsko izobraženih le nekaj več kot 18 % (okrog 87.500).

Delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo glede na vse delovne aktivne osebe v dejavnosti je bil največji v dejavnosti izobraževanje (64 %), sledile so dejavnost javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti (53 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (52 %) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (46 %).

Delovno aktivni moški v povprečju le nekoliko starejši od žensk

Povprečna starost delovno aktivnih oseb je bila konec leta 2009 40,9 leta. Delovno aktivne ženske so bile stare povprečno 40,7 leta, moški pa 41,1 leta. 22 % delovno aktivnih oseb je bilo starih 50 ali več let (19 % vseh žensk in 24 % vseh moških), skoraj 17 % delovno aktivnih oseb pa je bilo starih 29 ali manj let (15 % vseh žensk in 18 % vseh moških).

Starostna struktura po dejavnostih pokaže, da je bil delež oseb, starih 50 ali več let glede na število vseh delovno aktivnih oseb v dejavnosti, največji v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (40 %); sledile so dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (30 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (29 %) in poslovanje z nepremičninami (28 %). Najpogostejši poklic pa je prodajalec oz. prodajalka, ki mu sledi poklic voznika oz. voznice tovornjaka.

Vir: SURS, 30. 11. 2010

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)