Tema letošnjega svetovnega dneva telekomunikacij in informacijske družbe je boljše življenje na podeželju z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Vloga IKT postaja v vsakdanjem življenju vse pomembnejša oz. vpliv uporabe IKT na vsakdanje življenje je vse večji: IKT lahko omogoči boljše pogoje za zaslužek, za razvoj podeželja; lahko se uporabi v boju proti revščini, lakoti, nepismenosti in proti boleznim, ki pretijo na podeželju. Dostop do interneta je v prvem četrtletju 2010 imelo v Sloveniji 68 % gospodinjstev. Najmanj uporabnikov interneta je bilo v redko naseljenih območjih.

  • Širokopasovni dostop do interneta najmanj pogost na redko naseljenih območjih
  • Nekatera gospodinjstva nimajo interneta, ker ga ne potrebujejo
  • Uporabnikov interneta je v redko naseljenih območjih manj kot drugje
  • V gosto naseljenih območjih se mobilni dostop do interneta uporablja pogosteje kot drugje
  • Odstotek uporabnikov spletnih družabnih omrežij največji v srednje gosto poseljenih območjih
  • Uporabniki z naprednejšimi e-veščinami številnejši v srednje gosto naseljenih območjih

Več: SURS, 16. 5. 2011

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)