5. oktobra obeležujemo svetovni dan učiteljev že 28 let. Ta dan je priložnost, da izrazimo učiteljem priznanje za njihovo pomembno vlogo v izobraževanju in pri razvoju družbe.

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic in učiteljev/učiteljic narašča. V šolskem letu 2020/21 jih je bilo za 7 % več kot štiri leta pred tem. Izobraževanje je večinoma domena žensk: v vrtcih jih je 97 %, v osnovnih šolah 88 %, v srednjih šolah 66 %, na terciarni ravni pa 47 %.

V novici SURS z dne 1. 10. 2021 preberite:

  • Zaposleni v vrtcih so večinoma ženske
  • Tudi v osnovnih šolah prevladujejo učiteljice
  • Med srednješolskim učnim osebjem 34 % učiteljev
  • Število zaposlenih na terciarni ravni nižje
  • Kako kaže?
  • Največ izobraževalnega kadra pripada srednji generaciji
  • Največji delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje namenjen osnovnošolskemu izobraževanju
(Skupno 73 obiskov, 1 današnjih obiskov)