Več kot dve tretjini dejavnosti v neformalnem izobraževanju odraslih je povezanih s poklicnim delom.

Po evropskem kazalniku vseživljenjskega učenja je Slovenija nad povprečjem EU, vendar delež odraslih, vključenih v formalno ali neformalno izobraževanje, v zadnjih letih upada. Skoraj 70 % dejavnosti v neformalnem izobraževanju odraslih je povezanih s potrebami na delovnem mestu.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je tradicionalen vseslovenski festival učenja, ki s prirejanjem številnih brezplačnih izobraževalnih in kulturnih dogodkov že dvajseto leto opozarja na pomembnost vseživljenjskega učenja. Letošnji TVU bo potekal uradno od 15. do 22. maja, v razširjenem terminu pa vse do konca junija 2015.

 Dandanes je čedalje pomembnejše, da se tudi po koncu začetnega formalnega izobraževanja še naprej izobražujemo, in sicer tako, da se udeležujemo raznovrstnih tečajev, delavnic, seminarjev in usposabljanj na delovnem mestu (t. i. neformalno izobraževanje) ali da samostojno namensko krepimo svoje znanje (t. i. priložnostno učenje). Vseživljenjsko učenje ni pomembno le ekonomsko, v povezavi s trgom dela in produktivnostjo, ampak tudi v širšem smislu kot priložnost za kulturno in socialno vključevanje v moderno razvijajočo se družbo ter za aktivno državljanstvo.

 

Več >> SURS, 8. 5. 2015

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)