Vseživljenjsko učenje je prostovoljna in samomotivirana dejavnost posameznika, to je taka, ki se je posameznik loti iz osebnih ali poklicnih razlogov. Z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem je mogoče pridobiti znanje po formalni ali neformalni poti. Kaj kažejo o vseživljenjskem učenju prebivalcev Slovenije uradni statistični podatki?

V novici SURS z dne 13. 9. 2021 preberite:

  • Koliko prebivalcev Slovenije (15+) je vključenih v izobraževanje
  • Izobražuje se 14,3 % prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let
  • V vseživljenjsko izobraževanje vključenih 1,9 % 65–74-letnikov
  • Srednješolsko izobraženi se izobražujejo v najmanjšem odstotku
  • Med samozaposlenimi je delež takih, ki se izobražujejo, najnižji
  • Slovenija po vključenosti odraslih v izobraževanje tik pod povprečjem EU

 

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)