Na najnovejših kartah, objavljenih v aplikaciji Tematska kartografija (SURS), lahko odslej pregledujete podatke tudi za leto 2014. Iz njih lahko s pomočjo priloženih tabel za to leto razberete nekaj naslednjih ugotovitev o slovenskih občinah:

  • Po manjših deležih otrok, starih 1–5 let, ki so obiskovali vrtec, so izstopale večinoma obmejne občine in še občini Ribnica na Pohorju in Luče. V občini Luče so vrtec obiskovali 4 od 10 otrok te starosti. Po najvišjem deležu pa je izstopala občina Šmarješke Toplice, kjer je vrtec obiskovalo več kot 90 % otrok ustrezne starosti.
  • Stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji je bila v letu 2014 57,2-odstotna, kar pomeni, da je bila več kot polovica prebivalcev Slovenije, sposobnih za delo, delovno aktivna. Po najvišji stopnji delovne aktivnosti za moške in ženske skupaj je izstopala občina Cerkno (67,2 %), po najvišji stopnji delovne aktivnosti za moške pa občina Žetale (76,8 %) in po najvišji stopnji delovne aktivnosti za ženske občina Vodice (61,4 %). Največji delež prebivalcev je imel tudi zaposlitev v občini bivališča v občini Ljubljana (84,3 %), medtem ko se je iz občine Sveti Tomaž skoraj 90 % prebivalcev vozilo na delo v druge občine. Občina Trzin je imela v 2014 trikrat več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev.
  • V letu 2014 je v Sloveniji živelo 4,7 % prebivalcev, starih 80 ali več let. Enak odstotek oseb te starosti so imeli tudi v 8 občinah; v 99 občinah je bil odstotek toliko starih oseb višji, v 104 občinah pa nižji od državnega povprečja. Po deležu med prebivalci posamezne občine je bil odstotek toliko starih oseb najmanjši v občini Zavrč (2,3 %), največji pa v občinah Gornji Grad in Kostel (8,4 %).

Številne tematske karte vam bodo razkrile še veliko najrazličnejših zgodb. Vabijo vas, da se lotite raziskovanja in povezovanja podatkov v nove informacije. Interaktivne tematske karte s še bolj svežimi in tudi vsebinsko pestrejšimi podatki so vam na voljo tudi v njihovi spletni kartografski aplikaciji STAGE.

Vir: SURS, 28. 4. 2016

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)