Konec leta 2008 je v Sloveniji prejemalo štipendijo 54.722 dijakov in študentov, to je dobra četrtina vseh vpisanih dijakov in študentov

Med vsemi dijaki in študenti je bilo 27 % štipendistov
Konec leta 2008 je bilo v Sloveniji vpisanih 201.892 dijakov in študentov in med temi je bilo nekaj več kot 54.500 ali 27 % štipendistov. V primerjavi z letom prej se je ta delež povečal za 1 odstotno točko.

Konec leta 2008 prejemal štipendijo vsak tretji dijak in vsak peti študent
V opazovanem letu je bilo dijakom dodeljenih dobrih 100 štipendij več kot leto prej. Vseh vpisanih dijakov je bilo 87.501 in med temi je bilo 30.134 štipendistov ali 34 % vseh vpisanih dijakov. Delež dijakov, ki so prejemali štipendijo, se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 2 %. Število študentov, ki so konec leta 2008 prejemali štipendijo, je bilo nekoliko nižje kot pred enim letom. Kljub temu pa je ostal delež štipendistov med vsemi študenti v letu 2008 enak kot v letu prej, in sicer je obsegal 21 %. Med vsemi 114.391 vpisanimi študenti je bilo 24.588 prejemnikov štipendij.

Struktura štipendij ostaja enaka
Tako kot prejšnja leta je bilo med dodeljenimi štipendijami še vedno največ državnih štipendij, sledile so jim Zoisove in kadrovske štipendije, delež preostalih vrst štipendij je bil zanemarljiv. Čeprav se delež državnih štipendij zmanjšuje že kar nekaj let, so bili tudi konec leta 2008 med štipendisti v Sloveniji najštevilnejši tisti, ki so prejemali državno štipendijo (34.000 oz. 62 % od vseh štipendij). V primerjavi s prejšnjim letom se je ta delež zmanjšal za eno odstotno točko. Prejemnikov Zoisovih štipendij je bilo med vsemi štipendisti 24 % ali za eno odstotno točko več kot prejšnja leto; delež prejemnikov kadrovskih štipendij pa je ostal enak kot prejšnje leto.

Delež štipendij po vrstah štipendij, Slovenija, 2008

09-12-24-DELEZ_PO_VRSTAH_STIPENDIJE

Delež dijakov in študentov štipendistov med vsemi vpisanimi dijaki in študenti, Slovenija, 2008

09-12-24-DELEZ_STIPENDISTOV

Vir>> Novica SURS

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)