Statistični urad RS objavlja podatke o štipendistih v letu 2009. Konec leta 2009 so bili v Sloveniji vpisani 199.903 dijaki in študenti; med temi je bilo 61.110 ali 31 % štipendistov (to je za 4 odstotne točke več kot leto prej).

Med vsemi dijaki – teh je bilo 85.030 – je bilo 34.194 ali 40 % štipendistov. Število dijakov, ki so prejemali štipendijo, je bilo za več kot 4000 ali za 13,5 % večje kot prejšnje leto. Tudi med študenti je bil delež štipendistov v letu 2009 nekoliko večji kot v letu prej, in sicer jih je bilo 23 %; med 114.873 vpisanimi študenti je bilo 26.913 prejemnikov štipendij.

Vrstni red vrst štipendij glede na število podeljenih štipendij enak kot v 2008: tudi v 2009 je bilo tako kot prejšnja leta podeljenih največ državnih štipendij, sledile so jim Zoisove in kadrovske štipendije, delež preostalih vrst štipendij je bil zanemarljiv. Prejemnikov državnih štipendij je bilo za 6.181 ali 18 % več kot prejšnje leto. Prejemnikov Zoisovih štipendij je bilo med vsemi štipendisti 23 %. Prejemnikov kadrovskih štipendij pa 11 % ali za 638 manj kot prejšnje leto, in sicer zaradi zmanjšanja števila nesofinanciranih kadrovskih štipendij.

Vir: SURS, 20. 12. 2010

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)